Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Đánh giá về Tướng Độ của nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN Lê Khả Phiêu

Tư liệu của Nhà văn Võ Bá Cường
(Trích Thời tôi sống, Nxb Hội Nhà văn, 2012)Bút tích nguyên TBT Đảng CSVN Lê Khả Phiêu

Ngày 27 tháng 7 năm 2007
Anh Trần Độ - một nhà cách mạng, một chiến sĩ có tinh thần chiến đấu kiên cường trong nhà lao của đế quốc, trước những cực hình tra tấn dã man cũng không khuất phục được anh.
Anh được giao nhiều trọng trách trong Đảng, Quốc hội và Quân đội. Anh có cá tính đặc biệt, sôi nổi, nhiệt tình, trong những năm đổi mới, anh hăng say nghiên cứu, đề xuất ý kiến về xây dựng phát triển đất nước, nhưng có lúc nôn nóng, thiếu khách quan, thiếu bình tĩnh, chưa chặt chẽ về nguyên tắc khi những ý kiến của anh chưa được tổ chức chấp nhận.
Anh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, đó là sự đánh giá công lao của anh đối với Dân tộc.
Lê Khả Phiêu
 

1 nhận xét: