Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Một công trình nghiên cứu văn họcBuổi chiều cuối Thu, một cô giáo dạy văn đi cùng vị Giáo sư hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho mình đến xin dâng tập luận văn và thắp hương viếng ông Trần Độ với lòng kính trọng nhân cách của ông và biết ơn những di sản văn học của ông để lại cho nền văn học Việt Nam.


Luận văn của tác giả có tên Tác phẩm nghị luận văn nghệ của Trần Độ. Nội dung cơ bản của luận văn là trên cơ sở các tác phẩm của Trần Độ được công bố, tác giả nghiên cứu phân tích và tập hợp thành hệ thống quan điểm về văn học, nghệ thuật. Ngoài việc đưa ra những cơ sở khoa học của luận văn, tác giả đi sâu phân tích những hoạt động, những quan điểm văn học nghệ thuật và phong cách văn nghị luận của Trần Độ.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tác giả, Phó Giáo sư Trần Mạnh Tiến của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã làm một việc hết sức ý nghĩa với gia đình trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông Trần Độ và để lại những đánh giá các tác phẩm của ông Trần Độ có giá trị đối với nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

Được phép của tác giả, chúng tôi sẽ lần lượt trích đăng nội dung cơ bản của luận văn và các nhận xét của công trình này giới thiệu với bạn đọc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét